Foto 1

Za sve informacije o projektu možete se obratiti na sledeći kontakt:
Rukovodilac projekta
Igor Grgur
e-mail: Office@imdevs.com
Tel: +381 60 652 7255
Sonje Marinković 112, Sremska Kamenica 21208, Srbija