Virtualna učionica – WEBINAR  (eng. webinar – web based seminar)

Pomoću Virtualne učionice – WEBINARa, fakultet može održati na daljinu: predavanja, konsultacije, radionice, sastanke, prezentacije, seminare i konferencije.

Alat je razvijen tako da prenese tradicionalna fizička predavanja i konsultacije u amfiteatru ili učionici na daljinu ali sa nizom prednosti koje nude savremete tehnologije.

Studenti mogu da pristupaju WEBINARIMA putem PC računara, smart telefona, tableta.

virt-ucionica-4

Dešavanje se prenosi internetom u realnom vremenu sa audio-video prenosm, sa različitim multimedijalnim prilozima PowerPoint slajdovima, Excel tabelama, SCORM lekcijama, PDF, video i audio klipovima, fotografijama.

virt-ucionica-5

Glavna prednost WEBINARA je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost razmene i komentarisanja informacija od strane profesora i studenata.

  • Ukoliko profesor daje reč studentu, student se pojavljuje u video ekranu i postaje vidljiv svima, kao što bi se kolege studenti u amfiteatru okrenuli prema studentu koji uzima reč.
  • Tokom predavanja student može da signalizira profesoru da nešto nije u potpunosti jasno ukoliko predavanje oceni sa 1, 2 il 3 zvezdice, kao i da pozdravi jasnost predavanja sa 4 ii 5 zvezdica.
  • Profesor je u mogućnosti da više puta tokom predavanja studentima omogući da se elektronski testiraju i provere koliko napreduju u savladavanju gradiva. Rezultati su odmah vidljivi svima i mogu se arhivirati.
Snimljeni WEBINARI se naknadno arhiviraju i sistematizuju u aplikaciji VIRTUELNI FAKULTET, u okviru predmeta i lekcije na koju se odnose.

virt-ucionica-1

 Studenti koji nisu u mogućnosti da prate WEBINAR predavanja u realnom vremenu mogu ih pogledati naknadno. Prilikom učenja mogu ponovo pogledati najznačajnije delove usled naprednih funkcija.

Virtualna učionica – WEBINAR obezbeđuje:
  • Fleksibilnost u pripremi i izvođenju nastave
  • Fleksibilnost u pohađanju nastave na fakultetu, sa posla i od kuće
  • Uštedu – manje finansijske i vremenske troškove
  • Veću participaciju učesnika u nastavi i povratne informacije

virt-ucionica6