vpn

Najviši nivo vaše bezbednosti

Virtuelna privatna mreža (VPN) je privatna komunikaciona mreža koja se koristi za sigurniju komunikaciju u okviru javne mreže.VPN omogućava korisnicima na razdvojenim lokacijama da preko javne mreže jednostavno održavaju zaštićenu komunikaciju u okviru takozvanih kriptovanih VPN tunela.

Potrebno je da klijent ima računar na kome se podešavaju parametri za pristup određenoj VPN mreži. Svaki korisnik računara poseduje jedan nalog (korisničko ime i lozinku) preko kojeg pristupa mreži. Računari se na taj način povezuju sa VPN mrežom čime korisnici dobijaju sledeće pogodnosti:

  • Sigurnost – bez obzira što tunel ide kroz nesigurnu javnu mrežu, pristup podacima koji su tunelovani nije dozvoljen neautorizovanim korisnicima ili bilo kakvom pregledanju sa treće strane, što transport čini bezbednim.
  • Niska cena – pošto se koriste javne mreže troškovi su dosta niski kada se uporede sa troškovima potrebnim za iznajmljivanje privatnih linija ili implementaciju privatnih Intranet mreža.
  • Lakoća implementacije – nema potrebe za promenom postojeće infrastrukture javnih mreža, pa se VPN implementira samo na strani korisnika.

 Po želji klijenta možemo sistem postaviti na najviši stepen sigurnosti u virtualnu kriptovanu privatnu mrežu (VPN). Kao što rekosmo, na taj način ceo sistem ili neki njegov deo neće biti vidljiv za posetioce sa svetske internet mreže. Sistemu ili nekom njegovom delu bi mogli samo da pristupe klijenti kojima je dodeljen pristupni akaunt na VPN mreži i konfigurisan pristupni uređaj (PC, tablet, telefon). Kao primer, alati Dokument menadžment, CRM menadžer prodaje, CRM menadžer kampanja ne moraju biti vidljivi na svetskoj internet mreži.