Studentska služba je povezana sa sistemom učenja na daljinu, računovodstvenim programom i bankarskim izvodima što omogućava brzinu i pouzdanost.

Primer: kada profesor zakaže ispit, student treba da položi kolokvijume i da uplati prijavu za polaganje ispita u studentskoj službi (posredstvom aplikacije), a nakon toga sve se odobrava u sistemu kako bi student mogao da izađe na ispit.

Prijava na sistem je vrlo jednostavna a softver može da vodi više fakulteta u okviru univerziteta:

 Mogućnosti koje ima na raspolaganju odeljenje „Studentska služba“:

 • Upis novih studenata
 • Uređivanje podataka o postojećim studentima
 • Uređivanje predmeta po školskim godinama
 • Uređivanje podataka o školskoj godini (ubacivanje semestara i ispitnih rokova u školsku godinu)
 • Unos ili brisanje aktivnih planova i programa
 • Uređivanje rasporeda ispita i prijava ispita
 • Uređivanje obračunskih parametara i unos uplata

 

studentska-sluzba-1

U meniju „Izveštaji“ se nalaze opcije za štampanje različitih izveštaja.

Mogućnosti koje ima na raspolaganju nastavni kadar (profesori, asistenti):

 • Unos parametara vezanih za održavanje nastave i ispita
 • Školska godina, osnovni parametri
 • Plan i program
 • Raspored ispita
 • Prijava ispita
 • Unos rezultata ispita
Unos parametara vezanih za održavanje nastave i ispita
Plan i program

Unos predmeta u ispitni rok

Mogućnosti koje ima na raspolaganju student-korisnik:

 • Unos osnovnih podataka
 • Prijava ispita
 • Pregled upisanih semestara
 • Upis semestra
Upis i overa semestra
Prijava ispita