Menadžment sastanci

menadzment-sastanciČesta situacija u kompanijama je da su radni timovi i njihovi menadžeri u različito vreme i na različitim lokacijama nedostupni za sastanke i kolaboraciju. Usled takvih ograničenja javlja se odsustvo komunikacije, loše upravljanje i pad poslovnih performansi.

Jedini izlaz pri tome jeste vođenje VIRTUELNIH SASTANAKA, putem interneta, gde učesnici prisustvuju u realnom vremenu ili naknadno, razmenjuju i davaju informacije putem elektronskih upitnika, chat-soba i mini projektno orijentisanih foruma. Različiti pomoćni dokumenti i informacije postaju dostupni putem Weba u aplikaciji VIRTUELNI SASTANAK ili VIRTUELNA KANCELARIJA.

Prodajni sastanci

prodajni sastanciUsled sve veće konkurencije na tržištu, kompanije izdvajaju sve veća sredstva za prodajne aktivnosti. Problem je što prodaja treba da bude agilnija, komunikativnija, bliža klijentima i njihovim specifičnim segmentima. Sa našim rešenjem VIRTUELNI SASTANAK možete:

  • Održati veliki ili mali sastanak, seminar, prodajnu prezentaciju uz minimalni utrošak vremena, finansija i putovanja
  • Komunicirati sa klijentima putem PC-a, smart telefona ili tableta
  • Razmotriti ideje i informacije putem različitih multimedijalnih formata PPT, PDF, Excel, foto, video…
  • Obaviti elektronske upitnike, intervjue, testove…
  • Po potrebi snimiti sastanak ili prezentaciju za naknadne posete

Svaki prodajni ciklus se sastoji iz niza faza i koraka, a često prema različitim osobama. Pri tome je neophodno da kompanija i prodavci svaku fazu i korak učine kvalitetno i brzo. Naša rešenja upravo to omogućuju, uspešniji, kraći i jeftiniji prodajni ciklus za obe strane.

Upravljanje partnerskom mrežom

upravljanje-partnerskom-mrezomMnoge današnje kompanije posluju pomoću više prodajnih i servisnih partnera. Uspeh takvog poslovanja u mnogome zavisi od niza aktivnosti koje su neophodne kako bi partnerski odnos postigao svoj puni potencijal. Ipak, partnerske kompanije i timovi su često geografski raštrkani i nedostupni za pravovremenu obuku, izveštavanje, zajedničko planiranje i prilagođavanje dinamici tržišta. Kao posledice izostaju poslovni rezultati na svakom nivou.

Rešenje je u kolaboraciji putem interneta, pomoću mobilnih uređaja, smart telefona, tableta, PC-a. Naša rešenja VIRTUELNI SASTANAK i VIRTUELNA KANCELARIJA omogućuju pravovremu komunikaciju uz multimedijalne obogaćene sadržaje koji partnere mogu usmeravati u realnom vremenu. Pojedinci koji nisu u mogućnosti da se uključe u realnom vremenu mogu naknadno pogledati kompletnu istoriju komunikacije ili za njih bitne sažetke, a time sasvim obevešteno nastaviti razgovore na sledećem

Upravljanje servisnim timovima

upravljanje-servisnim-timovimaSvaka kompanija je servisni sistem pri čemu pružanje objedinjenih usluga postaje sve dinamičnije i kompleksnije. Da bi se klijentima pružio adekvatan uslužni kvalitet neophodno je da servisni timovi budu organizovani i upravljivi dok su u kancelarijama, ali i na terenu. To predstavlja problem ukoliko se radi o većem broju pojedinaca ili grupa.

VIRTUELNI SASTANAK i VIRTUELNA KANCELARIJA predstavljaju potrebnu platformu za vršenje složenih uslužnih i projektno orijentisanih kolaboracija. Vaši rezultati zavise od vaših kreativnosti i planova, a ne ograničenja.

Korporativni treninzi i obuke

korporativni-treninzi-obukePoslovni treninzi i obuke zaposlenih su neophodan faktor rasta mnogih kompanija. Bez obzira da li se radi o internim predavačima iz kompanijskih redova koji prenose znanje i iskustvo drugim kolegama, ili se radi o eksternim predavačima i različitim mestima dešavanja treninga, glavni faktori koji onemogućuju vršenje treninga su:

  • Manjak slobodnog vremena za trening usled guste radne agende
  • Problem usklađivanja više zaposlenih u isto vreme i na istom mestu
  • Cena izvođenja treninga i putovanja

Info Management softveri za edukaciju zadovoljavaju najzahtevnije kriterijume visokoškolskih, poslediplomskih i multidisciplinarnih studija i kao takvi mogu se uskladiti prema najzahtevnijim poslovnim edukacijama.