Upravljanje Proizvodnjom, Nabavkom i Magacinom

e-proizvodnjaSituacija u mnogim kompanijama koje se bave proizvodnjom je što uopšte nemaju softverski modul za planiranje, upravljanje i praćenje procesa proizvodnje (bez obzira što poseduju nekakav knjigovodstveni softver ili ERP), ili ne poseduju modul koji je skrojen tačno po njihovim potrebama. U oba slučaja kompanija dolazi do nedovoljnog i nepotpunog korišćenja svojih proizvođačkih i tržišnih potencijala. Nije svejedno da li kompanija koristi 45%, 60% ili 75% svojih potencijala!

Softver eProizvodnja se odlikuje velikom fleksibilnošću, a njegovim prilagođavanjem pojedinačnim potrebama, kompanija dolazi u situaciju jasnog planiranja, kalkulacija i kontrole proizvodnje, povećanja organizacionog kvaliteta, smanjenju troškova i rasta produktivnosti.

Vaša proizvodnja?

e-proizvodnja
 • Lakša
 • Brža
 • Efikasnija

eProizvodnja integriše:

 1. ulazni magacin
 2. radne naloge za proizvodnju proizvoda
 3. sastavnice – od čega je proizvod sastavljen
 4. kalkulacije – materijal učesnici, radni sati…
 5. izlazni magacin gotovih proizvoda ili poluproizvoda

Prednosti softverskog rešenja eProizvodnja:

e-proizvodnja-prednosti

 • Jednostavniji, merljiviji i upravljiviji rad
 • Brža, jeftinija i produktivnija proizvodnja
 • Uvek dostupan pregled trenutnog rada
 • vek dostupan pregled trenutnog stanja u skladištima, sa rezervacijama za planiranu proizvodnju
 • Jednostavan uvid u potrošnju i kalkulaciju materijala
 • Transparentan uvid i pronalaženje problema
 • Brže rešavanje problema
 • Manji celokupni troškovi

Kome je ovo rešenje namenjeno?

Kompanijama koje se bave proizvodnjom i žele automatizovati proces finansijskog i količinskog praćenja proizvodnje, te uvesti sisteme planiranja proizvodnje. Naš je fokus kvalitetna integracija sa procesima naslonjenim na proces proizvodnje (skladište, nabavka i finansije) budući da nam je iskustvo pokazalo da često takvi sistemi nisu dovoljno integrisani.

U kojim područjima poslovanja se može upotrebiti ovo rešenje?

 • Uvek dostupna evidencija faktura i dobavljača uz minimalnu potrošnju vremena
 • Grupisanje materijala i proizvoda u neograničen broj grupa i podgrupa
 • Evidencija i praćenje radnih naloga
 • Praćenje istorije kretanja radnog naloga kroz proizvodnju
 • Automatsko kreiranje sastavnica za proizvode i proračun cene koštanja proizvoda
 • Obračun proizvodnje uračunavanjem rada i indirektnih troškova
 • Povezivanje proizvodnje sa skladištima repro materijala i gotovih proizvoda u smislu stalnog praćenja materijala na lageru kako bi kvota magacina sa finalnim proizvodima bila uvek ispunjena.
 • Mogućnost integracije kompletnog izveštajnog sistema sa mogućnošću pravljenja novih izveštaja od strane krajnjeg korisnika.

Izgled softvera:

Tehničko tehnološke karakteristike

Tip aplikacije WEB aplikacija
Podržani operativni sistemi Windows, Linux, Android, iOS…
Podržani WEB browser-i Chrome (preporuka), FireFox, Internet Explorer 11,  Opera,… (bilo koji browser koji podržava HTML5, JavaScript i CSS3)
Baza podataka MySQL
Korisnici Neograničen broj korisnika sa mogućnošću podešavanja privilegija
Tipovi instalacije Lokalna u vašoj firmi ili na zakupljenom serveru kod provajdera
VPN Mogućnost pristupa preko VPN-a sa udaljene lokacije, ako se instalacija vrši na Vaš lokalni server
Prilagođenje Mogućnost kompletnog prilagođenja softvera Vašim potrebama
Prijavljivanje na aplikaciju InfoManagement App Launcher – Single SignOn sistem sa mogućnošću implementacije dodatnih aplikacija prema Vašim potrebama.
Logovi Kompletni logovi rada korisnika

Opcije

Izveštajni sistem Jasper
Samostalno kreiranje izveštaja Od strane obučenog osoblja u Vašoj firmi
Integracija sa postojećom bazom repro materijala Moguće, ali stepen integracije zavisi od Vašte postojeće baze
 • Rad u softveru je vrlo jednostavan i intuitivan, time se postiže visk procenat prihvatanja od strane korisnika.
 • Izgled tabela kao i interfejsa za segmente (magacin ulaznih i izlaznih proizvoda, radni nalozi…) je identičan radi lakšeg snalaženja za korisnika.
 • Rešenje je dostupno na PC, tabletu i smart telefonima, bez potrebe za bilo kakvom instalacijom na korisničkim uređajima.

Za dodatne informacije i prezentaciju softvera kontaktirajte nas:
Info Management d.o.o.
Igor Grgur +381 60 652 7255
Office@imdevs.com