Korisnicima naših rešenja olakšavamo rad sa dodatnim treninzima za razvoj ličnih i kolektivnih veština i performansi, kao i za adekvatno kombinovanje oflajn i onlajn načina poslovanja.
treninzi-1

„Znanje je tek onda znanje kada je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem“

Grof Lav Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)

Smatramo da uspesi kompanija zavise od toga koliko zaposleni i kompanija razvijaju i koriste svoje potencijale, a naš rad se bazira upravo na tome.

Svi treninzi su kombinacija jednočasovnih klasičnih oflajn ili Web onlajn treninga u realnom vremenu ili nasnimljenih za naknadnu upotrebu.

Treninzi za razvoj partnerske mreže

Današnja konkurentnost proizvođača i različitih distributera često se dominantno zasniva na kvalitetu i konkurentnosti partnerske mreže i kvaliteta rada putem Web-a. Uz pravilan razvoj, kvalitetna partnerska mreža ume da nadjača konkurente sa jačim marketing ulaganjima i kvalitetnijim proizvodima i uslugama.

Info Management pomaže klijentima u razvoju partnerske mreže:

 • Treninzima i konsultacijama namenjenim proizvođaču ili distributeru
 • Treninzima namenjenim partnerima u mreži

Takvi treninzi obezbeđuju:

 • Pravilno korišćenje prednosti Web-a
 • Veću konkurentnost i upravljivost partnerske mreže
 • Veću prodajnu i uslužnu efikasnost
 • Veće zadovoljstvo i lojalnost klijenata i partnera
 • Bolje kratkoročne i dugoročne rezultate
treninzi1

Treninzi za razvoj servisnih timova

Za ostvarenje dugoročnog uspešnog poslovanja kompanije, visokih performansi timova i pojedinaca i uspešnog razvoja njihovih poslovnih karijera bitno je da zaposleni prepoznaju svoje ključne talente i da ih značajno koriste u svome radu.

Svaka kompanija i pojedinac se nalaze negde na liniji između svog minimalno i maksimalno iskorišćenog potencijala.

Zadatak Info Managementa je da identifikuje neiskorišćene mogućnosti, ukaže na pravce razvoja potencijala i njegovo maksimalno korišćenje na individualnom i timskom nivou.

treninzi2

 

Treninzi za razvoj prodajnih timova

treninzi3

Uspeh svake kompanije je uslovljen uspehom prodaje. Prodaji treba pristupati na sistemski i strateški način. Info Management pomaže klijentima u planiranju, organizaciji i izvođenju prodajnih aktivnosti.

Analizom stanja odeljenja prodaje ukazujemo klijentu na prostore za poboljšanje u: upravljanju prodajom, selekciji kadrova i procesima uvođenja novih zaposlenih, motivaciji, razvoju veština, planiranju aktivnosti, načinu izvođenja aktivnosti, merenju učinka, selekciji kupaca i određivanju ciljnog tržišta, planiranju ključnih kupaca i baze kupaca, izradi prodajnih materijala i prezentacija.

Za sve navedeno izvodimo treninge i konsultacije, ali po potrebi možemo se uključiti i u praktičan rad u izvođenju tih poslova.

Metodologija treninga

Specijalizovani smo za izvođenje kratkih, efektivnih treninga Coffee Brake – Kafe pauza treninga, koji zaposlenima uzimaju minimum vremena, a pri tome postižu viši i dinamički učinak. Treninge možemo fleksibilno oblikovati po sadržaju  prema Vašim potrebama. Izvodimo ih klasično:  u Vašoj kompaniji i putem Weba u realnom vremenu ili nasnimljeno za fleksibilnu upotrebu „bilo gde  i bilo kad“. Vaši zaposleni nisu vezani za mesto dešavanja treninga jer im mogu pristupati putem PC-a, android smart telefona, tableta.

Fleksibilni “Coffy Brake” treninzi su interesantni dvema grupama klijenata:

 1. Klijentima koji su već prošli niz poslovnih obuka, ali im je usled neadekvatnih poslovnih rezultata potrebna analiza propusta u veštinama ili primeni veština poslovanja. Novi uvid u njihove poslovne veštine (šta, kako i zašto obavljaju), te korekcija istog, doneće najbrže i adekvatne rezultate u poslovanju.
 2. Klijentima koji do sada nisu imali nikakve obuke, a usled specifičnosti poslovanja ne žele da usvajaju klasične poslovne veštine, omogućujemo da fleksibilnim internim treninzima rešavaju glavne probleme u organizaciji i operativnosti te da postižu više performanse.

treninzi4

Kao primer, treninge za razvoj opštih poslovnih veština možemo oblikovati na osnovu Vaših potreba i sastaviti od sledećih tema:

Lični menadžment:

 • Uslužna perspektiva u biznisu
 • Satisfakcija na poslu
 • Lična SWOT analiza
 • Izgradnja pozitivnog stava
 • Upravljanje stresom i negativnim stavom
 • Liderstvo drugih i samoliderstvo –  prvi deo<
 • Izgradnja samopouzdanja
 • Samomotivacija
 • Upravljanje ciljevima
 • Upravljanje vremenom
 • Razvijanje internih partnerstava

Komunikacija:

 • Formalna i neformalna organizaciona komunikacija
 • Lična SWOT analiza komunikacije
 • Veština slušanja
 • Veština izlaganja
 • Veština upravljanja razgovorom sa pitanjima
 • Upravljanje konsultacijama sa pitanjima
 • Metodologija vođenja sastanaka i učestvovanje na sastancima
 • Pisana poslovna komunikacija
 • Prezentacija
 • Pregovaranje
 • Komunikacija putem Web-a

Menadžment drugih:

 • Upravljanje timom (Faktori efektivnih timova i samoliderstva)
 • Upravljanje putem Web-a
 • Liderstvo – drugi deo
 • Motivacija drugih
 • Delegiranje
 • Upravljanje konfliktima
 • Mentorski rad sa zaposlenima
 • Procena radnog učinka
 • Pružanje povratnih informacija
 • Kreiranje poslovne satisfakcije zaposlenih