industrije

Vaši klijenti koriste Web i internet za svakodnevne potrebe.
Da li ga koristite i Vi?

Različite kompanije imaju specifične potrebe u smislu komunikacije, kolaboracije, upravljanja poslovanjem, pružanja kvalitetnih usluga. Do sada smo uspeli da razumemo i pomognemo klijente iz različitih industrija i na različitim pozicijama:

 • Obrazovne institucije
  • Univerziteti, fakulteti, instituti, škole
  • Različiti naučnoistraživački projekti
  • Projekti prekogranične naučne saradnje, saradnje sa privredom
 • Prodajno orijentisane kompanije
  • Predstavništva
  • Distributer
  • Veleprodaje
 • Uslužne kompanije
  • IT sektor
  • Zdravstveni sektor
 • Proizvođački orijentisane kompanije
  • Poljoprivreda
  • Tekstilna industrija
  • Modna industrija
 • Javna preduzeća
  • Lokalne samouprave