Softver za rad sa dokumentima

BROŠURA: logo-edd

UPUTSTVO ZA UPOTEBU

dokument-sistemUspešan pojedinac ili kompanija ne mogu dozvoliti gubljenje vremena pri:

 • traženju nekog dokumenta u kancelarij
 • nedostatku pojedinog dokumenta na terenu
 • riziku gubljenja, krađe, izmene dokumenata

Vreme je novac!

vreme je novacPoslovni i privatni život svih nas je preplavljen rastućom dokumentacijom i našom konfuzijom sa tim.

Uštedite vreme i povećajte svoju uspešnost!

Klijentima nudimo
u svako vreme i na svakom mestu:
klijenti

 • U par sekundi pretragu i pregled svakog dokumenata
 • Novu efikasnost, produktivnost, uređenost
 • Kolaboraciju sa timom
 • Sistematizaciju dokumenata
 • Skeniranje, digitalizaciju i arhiviranje
 • Čuvanje na cenovno pristupačnom svetskom „hosting“ zakupljenom serveru

Učinite svoj život lakšim i uspešnijim - eDokument na dlanu

Rešenje za Vas!

Dokument menadžmentKako to postižemo?

 • Pomažemo sistematizaciju Vaših postojećih digitalnih dokumenta
 • Uslužno skeniramo Vašu papirnu dokumentaciju
 • Skladištimo dokumente u Vaš server
 • Omogućujemo Vam pristup podacima putem interneta
 • Na Vama je samo da pregledate Vaše dokumente na laptopu, telefonu, tabletu

dokument-sistem

 • Obuka za rad u našem rešenju traje 60 minuta
  To je i ključ u vrlo visokom procentu prihvatanja rešenja od strane zaposlenih!
 • Potrebno je da imate samo svoj lični   kompjuter i internet konekciju
  (paketi bežičnog interneta za rad na terenu kreću već od 350 dinara mesečno)

Vreme vaše frustracije sa dokumentima je daleka prošlost!

Funkcionalnosti našeg rešenja su:

dokument sistem funkcionalnost

 • OCR (prepoznavanje teksta iz PDFa skeniranih dokumenata)
 • Moćna pretraga po nazivu, opisu, meta podacima, sadržaju
 • Kategorizacija i klasifikacija
 • Sigurnost dokumenata
 • Automatski unos dokumenata sa skenera, faxa, emaila
 • Integracija sa Microsoft Office i Open Office alatima

dokument-sistem

 • Automatsko prepoznavanje tipa dokumenta
 • Kontrola verzije dokumenata
 • Automatizacija poslovnih procesa (životni ciklis dokumenta)
 • Tranformacija dokumenata u PDF format

dokument-sistem

 • Dodeljivanje i praćenje zadataka zaposlenih vezano za dokumente
 • Obaveštenja zaposlenih o pristiglim dokumentima
 • Digitalno potpisivanje dokumenata
 • Pravo pristupa po rolama i grupama
 • Praćenje pristupa dokumentima
 • Deljenje dokumenata (File sharing)
 • Diskusije vezane za dokumente i foldere
Karakteristike za eDokument na dlanu (eDD)
  Osnove
 Verzija Info Management eDD v2 
 Ciljna grupa Manja i srednja preduzeća 
 Podrška  Info Management D.O.O. Sa svojim kvalifikovanim radnicima pruža stalnu podršku
 Instalacija Info Managemet D.O.O. nudi kompletnu instalaciju i podešavanje eDD alata prema želji klijenata 
Operativni Sistemi
 Mogući operativni sistemi Windows, Linux, Mac OSX, Ubuntu, Red Hat, Debian, CentOS, Fedora 
Baze Podataka
 Moguće baze podataka  MySQL 
 PostgreSQL
API
   Interfejs za programiranje aplikacija (API) CMIS (Content Management Interoperability Services) – je protokol koji omogućava povezivanje i kontrolu raznih dokument menadžment sistema i repozitorija koristeći WEB protokole. 
WEB Sevisi API-a 
REST 
Generalne karakteristike
 WebDAV Omogućen je standard WebDAV za nabavku i prenos podataka putem računarskih mreža 
 Preview Omogućen pregled dokumenata 
Workflow  Moguća implementacija poslovnog procesa rada 
 Jasper Reports Dostupni izveštaji o radu 
 OCR Omogućen OCR (Optical Character Recognition) – optičko prepoznavanje znakova je mehaničko ili elektronsko pretvaranje saržaja u vidu slika ili kucanog odnosno štampanog teksta u mašinski kodiran tekst. 
 Antivirus Sadži antivirus 
 Metadata Moguć opis dokumenata sa posebnim metapodacima 
 Search Engine Moćna pretraga gde je moguće tražiti i reči ili tekst unutar dokumenata
 Versioning Moguće je vršiti pregled više uređenih dokumenata po verzijama. Jedan dokument može imati više verzija i korisnik, ukoliko želi, može se vratiti na prethodnu ažuriranu ili neažuriranu verziju. 
 Drag & Drop Moguće je prevući dokument ili folder u drugi dokument ili folder 
 Supports Android, Iphone, Blackberry Osnovna podrška za navedene sisteme 
 Keywords Moguć unos ključnih reči po dokumentu 
 Action with multiple files Moguće je, primera radi, obrisati veći broj dokumenata odjednom 
 Text extractors Podrška text extectors-a 
 Mobile support Osnovna podrška za mobilne telefone 
Moduli
 OMR Omogućena OMR (Optical Mark Recognition) podrška 
SDK
 SDK za .NET Softverski paket za .NET 
 SDK za Javu Softverski paket za Javu 
OpenOffice
 OpenOffice dodatak Dostupan dodatak za OpenOffice 
Microsoft office
 Word Dostupan dodatak za Word 
 Excel Dostupan dodatak za Excel 
PowerPoint  Dostupan dodatak za PowerPoint 
Outlook  Dostupan dodatak za Outlook 
Integracija
Active Directory (AD) Omogućena je set usluga AD koji radi na većini servera Windows operativnog sistema
LDAP Omogućen je LDAP protokol koji služi za pristupanje i održavanje informacija po direktorijumima na Internetu
Joomla explorer Omogućena integracija sa Joomla explorer-om

Za dodatne informacije i prezentaciju softvera:
Info Management d.o.o.
Igor Grgur +381 60 652 7255
Office@imdevs.com