„Budućnost pripada onima koji su u vreme velikih promena spremni učiti, a oni koji misle da nemaju šta da nauče ostaće zatečeni u svetu koji više ne postoji“

Erik Hofer (1902-1983)

Servisi za realizaciju korporativne strategije putem uvođenja novih tehnologija i poslovnih inovacija

Servisi-1
Razvoj tehnologija strahovitom brzinom transformiše naše društvo, naše navike i ponašanja. Nove tehnologije i načini rada koje nudimo klijentima pružajuneuporedivo veću brzinu i efektivnost rada, uz značajno smanjenje troškova.

Ekonomska kriza je proces gde propadaju slabo organizovane, nepripremljene, neprilagodive, suviše izložene, ali i tehnološki zaostale kompanije.

Naročito u uslovima krize kompanija treba da razmotri koje delove poslovnih proceesa može dopuniti putem web-a.  Ipak, uvođenje novih tehnologija i načina rada predstavlja rizik po satisfakciju klijenata, partnera, zaposlenih. Suština naših servisa je da promene u poslovanju, koje su neminovne, rade za vas a ne protiv vas.

Servisi za realizaciju korporativne strategije putem razvoja ljudskih resursa

I najkvalitetnije strateške odluke i planovi nemaju rezultate bez uspešne implementacije. Da bi menadžment i zaposleni uspeli da realizuju planirano, prioritetno je razvijati potencijale i veštine pojedinaca i timova. Kao rezultat postižu se bolje ukupne performanse i upravljivost kompanije, što vodi konkurentnom i uspešnom poslovanju. I pored toga, zaposleni i menadžment često zapostavljaju razvoj veština i kompetencija uz velike štete po poslovanje i individualne karijere.
Servisi-2
Problem je što menadžment i zaposleni često nisu svesni gde su i koliki su njihovi propusti.
Klijentima pomažemo u:
  • Identifikovanju kolektivnih i ličnih slabosti i potreba
  • Razvoju potrebnih veština i potencijala
  • Adekvatnoj primeni poslovnih veština
Servisi-3

Servisi za realizaciju korporativne strategije putem razvoja uslužnog sistema

Kao treći nerazdvojiv faktor u realizaciji svake strategije je razvoj uslužnog sistema.

Svaka kompanija je uslužni sistem liji poslovni uspeh zavisi od nekoliko klučnih faktora:

  • Zauzimanja uslužne perspektive u biznisu i razvoja uslužne logike i kulture
  • Menadžmenta uslužnog sistema putem razvoja uslužne ponude i uslužnog kvaliteta
  • Razvoja win-win prodaje i razvoja baze klijenata iz perspektive relacionog marketinga
  • Povećanja holističke produktivnosti
Servisi-4
Ukoliko kompanija zapostavi neku od pomenutih aktivnosti dolazi do neadekvatnog rada, nezadovoljstva i nelojalnosti klijenata, partnera, zaposlenih, kao i drugih negativnih posledica na poslovanje.