Slide background

Fleksibilnost

Slide background

Kreativna rešenja

Slide background

Agilnost

Kompanija Info Management d.o.o. je osnovana 2005 godine sa osnovnom delatnošću razvoj softverskih aplikacija i informatičkih rešenja. Naše usluge bi bile nepotpune ukoliko uz njih ne bi smo klijentima isporučivali konsultacije za primenu novih tehnologija i poslovne treninge za razvoj servisnih, prodajnih i partnerskih timova. Upravo ta naša pretežna orijentacija na softvere iz biznis perspektive, daje nam mogućnost kvalitetnijeg sagledavanja potreba klijenata i pružanja efektivnijih rešenja.

O nama

Pored razvoja softverskih aplikacija po meri, odnosno po specifikacijama klijenta, u svom radu se značajno oslanjamo i  na tehnologije i aplikacije otvorenog koda. Time postižemo funkcionalno adekvatne, stabilne i jeftine za imati aplikacije, koje se po potrebi mogu dodatnim razvojem proširivati i integrisati sa drugim aplikacijama. Kod klijenata možemo efikasno da nadograđujemo postojeći informacioni sistem ili da izrađujemo novi. Izbor takvih aplikacija otvorenog koda je dobra opcija jer se aplikacije vremenom i brže i bolje osavremenjuju nego aplikacije i tehnologije manjih, srednjih pa čak i globalno velikih softverskih firmi na tržištu.

Jedan od ključnih klijenata kompanije Info Management d.o.o. je globalna korporacija Oracle, lider na mnogim poljima informacionih tehnologija, kojoj nekoliko godina pružamo različite poslovne servise na tržištu Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Bugarske. Servisima ka kompaniji Energoprojekt, sa +2500 zaposlenih, sa poslovnim centrima na Bliskom Istoku, Dubai, Oman, Katar, Abu Dabi, utvrdili smo niz značajnih kompetencija za komunikacije i sigurnost na internetu. Dugogodišnja saradnja sa Educons Univerzitetom, u čijem sastavu je deset fakulteta, je doprinela našem senioritetu u obrazovnom sektoru.

Naše informatičke kompetencije su u domenu:

  • Prezentacionih CMS tehnologija i onlajn repozitorija
  • Web komunikacionih tehnologija (webinara, video strimovanja…)
  • Administrativnih aplikacija (moduli za proizvodnju, magacine, vršenje servisa, upravljanje projektima, upravljanje odnosima sa klijentima, upravljanje osnovnim sredstvima…)
  • Softverima za upravljanje dokumentima
  • Softverima za izveštavanje
  • Sigurnosti u internet poslovanju

Softverska rešenja uglavnom nudimo kao onlajn platforme za prezentaciju, komunikaciju i administraciju koje sadrže više različitih alata. Bitno je istaći da klijente doživljavamo kao partnere u zajedničkom razvoju, a značajnu pažnju posvećujemo njihovom potpunom razumevanju i uslužnom kvalitetu. To su jedni od bitnih uslova kontinuiranog i obostranog stvaranja vrednosti.

S poštovanjem,
Igor Grgur, Projekt menadžer
Info Management d.o.o.