Na nivou svake lokalne samouprave, skoro 8o% svih informacija, odluka i zadataka su direktno ili indirektno u vezi sa prostornim podacima. Ključni problemi lokalnih samouprava pri tome su:

  • Odsustvo pravih alata i rešenja za rad
  • Kombinovanje mapa i podataka je dugotrajno i skupo
  • Zaposleni ne mogu da pružaju usluge u traženom obimu i kvalitetu

 

gis-picture

Info Management d.o.o. portfolio

Za sve informacije o projektu možete se obratiti na sledeći kontakt:
Rukovodilac projekta
Igor Grgur
e-mail: Office@imdevs.com
Tel: +381 60 652 7255
Sonje Marinković 112, Sremska Kamenica 21208, Srbija