Alat koji vam pomaže da pobeđujete na tenderima!

BROŠURA: Tender menadžer

tenderPostoje mnogi kvalitetni servisi za obaveštavanje kompanija o predstojećim tenderima. Ipak, veliki problem za kompaniju ponuđača je u efikasnosti sledećih koraka „šta i kako“ u pripremi svoje ponude naspram konkurencije. Te poslove možemo podeliti na dve grupe:

POSLOVI PRAĆENJA PRETHODNIH TENDERA
Da bi ponuđač dao pobedničku ponudu često vodi evidenciju konkurentskih ponuda na prethodnim tenderima ciljnih kupaca. U tim evidencijskim poslovima najčešće se koriste Exel tablice što vodi kamnogim ograničenjima, gubicima vremena i greškama pri grupnom radu!

POSLOVI PRIPREME AKTUELNOG TENDERA
Da bi ponuđač kompletirao dokumentaciju i uručio ponudu često nailazi na probleme:
otežane organizacije i kordinacije saradnika i eventualnih partnera iz konzorcijuma koji zajednički pripremaju ponudu,
redudantne nepotrebne komunikacije o proveravanju statusa „dokle se stiglo“,
grupnog rada sa nesistematizovanim dokumentima i njihovim verzijama.

Sve navedeno vodi ka frustracijama u pripremi tendera, većem utrošku vremena, smanjenju kapaciteta učešća na više tendera, većoj verovatnoći grešaka, a generalno umanjuju se šanse kompanije da kvalitetno odgovori na kompleksnosti za pobeđivanje na tenderu.

Razlog gore navedenog otežanog rada leži u nekorišćenju kvalitetnog alata za pripreme tendera. E-mail nije organizacioni alat, naročito ako uzmemo u obzir isprekidane mejlove po temama i primaocima. Exel nije alat podesan za grupni rad, a nepovratno trpi i najmanje greške pri radu.

Kao rešenje za upravljanje pripremama tendera, Info management d.o.o. je razvio alat TENDER MENADŽER koji je istovremeno:

  • Evidencijski alat
  • Organizacijski alat
  • Kolaborativan alat
  • Notifikacioni (obaveštavajući) alat

Više o alatu možete pogledati na raspoloživoj brošuri.
Za dodatne informacije i prezentaciju softvera kontaktirajte nas:
Info Management d.o.o.
Igor Grgur +381 60 652 7255
Office@imdevs.com