Rešenje Virtualni fakultet je namenjeno:

 • Fakultetima koji žele da pored svojih klasičnih studija komplementarno uvedu dostupnost nastavnim sadržajima putem interneta
 • Fakultetima koji žele da uvedu i akredituju Učenje na daljinu>

virt-ucionica1

To je sveobuhvatna centralna Web dostupna platforma u kojoj se nalaze svi obrazovni sadržaji fakulteta sistematizovani po smerovima i godinama studija, predmetima, lekcijama.

Nastavni sadržaji mogu imati različite multimedijalne formate: tekstove, slike, tabele, prezentacije, video i audio klipove, elektronska testiranja

virt-ucionica2

Pri tome, studenti mogu da pristupaju nastavnim materijalima putem PC računara, smart telefona, tableta, u realnom vremenu dešavanja predavanja i konsultacija ili naknadno nasnimljenim materijalima.

Virtualni fakultet predstavlja alat kojim fakultet lakše i brže postiže akreditaciju klasičnih ili savremenih Učenje na daljinu – eLearning studija.

Studentima studiranje postaje:

 • Efikasno sa lakim i brzim pristupom informacijama
 • Fleksibilno na fakultetu, sa posla i od kuće
 • Sa manjim finansijskim i vremenskim troškovima (putovanjima)

Kao rezultat, studenti ostvaruju:

 • Veću saradnju sa fakultetom
 • Uspešnije i intenzivnije studiranje sa sistematizovanim multimedijalnim sadržajima
 • Lakšu saradnju sa drugim studentima u forumima-interesnim grupama fakulteta
 • Komforniju proveru znanja elektronskim testiranjem
 • Dostupnije studiranje u urbanim i ruralnim sredinama
Forum i Pričaonica  su na raspolaganju kako bi studenti fokusirano sarađivali sa svim studentima u okviru iste interesne grupe, a ne po različitim društvenim mrežama koje im odvraćaju pažnju. Asistent i profesori su takođe prisutni u komunikaciji na forumu.

virt-ucionica3

Primenom rešenja Virtualni fakultet, fakulteti postižu:

 • Efikasniju pripremu i izvođenje nastave
 • Automatizaciju mogućih procesa i samouslugu studenata
 • Manje dupliciranje
 • Smanjenje uskih grla, rizika, grešaka i kašnjenja
 • Veći broj upisanih studenata usled renomea savremenog i konkurentnog fakulteta
 • Bolji društveni imidž
 • Proširenje kapaciteta
 • Standardan kvalitet u nastavnim aktivnostima
 • Uniformnost i standardni format nastavnih sadržaja
 • Bolje poslovanje
 • Uspešniji naučnoistraživački rad