Rešenje za upravljanje projektima  – PQM

BROŠURA: Projekt Quality Menager PQM

pqmAlat za upravljanje projektima je podesan za detaljno planiranje projekata, ali i za njihovu kompletnu realizaciju. Predviđen je za rad menadžera – organzatora projekta i izvršilaca koji učestvuju u radu. Različiti korisnički profili imaju različita prava pristupa i ažuriranja informacija, shodno svojoj ulozi.

Funkcionalnosti rešenja možemo podeliti na:

  • Planiranje projekata
  • Upravljanje resursima
  • Upravljanje troškovima
  • Upravljanje događajima

 

Alat je dovoljno fleksibilan da se prilagodi svakoj metodi vođenja projekta i specifičnostima svakog biznisa. Između ostalog dozvoljava unos, po Vašoj kompaniji, specifičnih parametara okružanja, vrsta, oblika i vrednosti varijabli Vaših projakata.

Fleksibilan sistem nam mogućuje da sve akcije na projektu pratimo centralizovano i kolaborativno, pregledom različitih elemenata koji se koriste za praćenje: liste pitanja i odgovora, odluke, upravljanje dokumentima, zaključci i akcioni koraci sa sastanaka, unošenje planiranog i realnog vremena po resursima, aktivnostima, projektima, potprojektima… 

Alat za upravljanje projektima je prvenstveno orijentisan na kvalitet. Objedinjuje najbolje prakse koje pomažu u ispunjavaju kvaliteta na projektima. Između ostalog to pomaže i da nivoi odobrenja u Vašem Sistemu kvaliteta postaju jednostavniji. 

Više o alatu možete pogledati na raspoloživoj brošuri. Za dodatne informacije i prezentaciju softvera kontaktirajte nas:

Info Management d.o.o.
Igor Grgur +381 60 652 7255
Office@imdevs.com